در باره آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی زاگرس 

موسس ومسئول فنی دکتر فرهاد دانایی فرد 

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی پزشکی شهید بهشتی تهران  سال 1370

آزمایشگاه تشخیص طبی زاگرس در سال 1370 در جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی وکمک به امرتشخیص بیماریها به پزشکان محترم راه اندازی شده ومجهز به تجهیزات پیشرفته تمام اتوماتیک بوده وکلیه خدمات  آزمایشگاهی با استفاده از دستگاههای فوق بدون دخالت اپراتور با دقت بسیار بالا انجام میشود . 

آزمایشگاه زاگرس